தொடர்பு கொள்ள

தொடர்பு கொள்ள வழிகள்

கோவிட் பராமரிப்பு எண்
1077

24/7 நீலகிரிஸ் கோவிட் ஹெல்ப்லைன்: 1077

Coonoor BMO: Dr Hajara Begum +91 94860 72652

Gudalur BMO: Dr. Kathiravan +91 94866 87372

Kotagiri BMO: பி.எம்.ஓ கோட்டகிரி: டாக்டர் ராஜேஷ் +91 94421 93433

Ooty BMO: Dr. Murugesan +91 94432 29177

டாக்டர். ஷாகுல் எம்ஓ +91 95856 46260

Feedback and Complaints

நீட் - நீலகிரி பேரிடர் அடைவு (மொபைல் பயன்பாடு)

‘உங்கள் சேவையில்’ வாட்ஸ்அப் எண்: 9943126000

கலெக்டரேட் கட்டுப்பாட்டு அறை: 1077

காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை: 100

விபத்து உதவி எண்: 108

தீ மற்றும் மீட்பு: 101

குழந்தை ஹெல்ப்லைன் எண்: 1098

பேரழிவு உதவி எண்: 1077

மாநில கட்டுப்பாட்டு அறை: 1070

பின்தொடரவும்